Yksi  ajanvieton vaihtoehto on polkupyörien vuokraamine, joilla voisi  lähteä tutustumaan Peipsi-järven ranta-aluen nähtävyksiin.