Mahdollisuus kokea koskemattoman luonnon hurmaa. Porunin aarnio-metsässä kasvaa 1,5 metrin korkuisia kotkansiipia ja muita mielenkiintoisia kasveja. Gorodenkon kylästä pohjoisessa  sijaitsevan Boronin (Poruni, Borovnja) joen  rantametsä ja joen rantatörmä julistettiin luonnonsuojelualueeksi  vuonna 1967. Nykyisin on Poronin suojeluvyöhyke osa Puhatun luonnonsuojelualuetta. Suojelun alaisena olevan aarnio-metsän keskiakselina on  10 km pituinen Porunin joki. Joen alkulaakson rantatörmä on paikoittain lähes 10 metria korkea ja siinä paljastuvat monessakin paikassa Narvan kerroksen dolomiitit  ynnä muut pohja-maan kerrostumat. Enne sitä, kuin Boronin joki laskee Narvan jokeen, upottaa Narvan vesisäiliön kohotettu vedenpinta  alkulaakson kokonaan. Metsässä näkee  1,5 metrin korkuisia kotkansiipia, puunrungoja ja oksia peittää paksu sammalkerros. Joen rantametsässä kasvaa  lehmuksia, saarnia, koivuja, tervaleppiä sekä muita  leveälehtisiä puita. Ainoa merkki ihmistoiminnasta on kalastajien tekemä polku.