Museet grundades år 1975. På museet kan man bekanta sig med gamla ribyggnad, håndverkarerummet, gamla klassrummet och brandredskap.