I form av det höga korset har man rest minnesmärket till minnet av de soldater, som stupade i fältslag omkrig Sinimäed-höjder. I några steder kan man se  rester av krigstidens försvarsbyggnader.