Den är en av de vackraste och unikaste parker i Norra-Estland. Före andra världskriget var i parken residens för Estlands president Konstatin Päts.